«كارگاه آموزشي آشنايي با تفسير قران كريم (تفسير سوره حجرات) با شناسه33382ومجوز دفتر توانمندسازي وآموزش هاي كاربردي در واحد گچساران برگزار می شود.
شرايط شركت كنندگان:
كارمندان تمام وقت رسمي و قراردادي،و اعضاي هيات علمي تمام وقت ونيمه وقت و حق التدريس دانشگاهي مي توانند در اين طرح شركت نمايند و بايد در ازمون پايان دوره شركت ودر صورت كسب 60% نمره آزمون از32ساعت كارگاه آن بهره مند گردند
زمان برگزاري كارگاه تفسير: ايام ماه مبارك رمضان از تاريخ 18/3/95تا15/4/95(بجز روزهاي تعطيل)
آزمون پايان دوره:كليه شركت كنندگان در طرح بايد در ازمون حضوري پايان دوره كه به صورت چهارگزينه اي توسط كانون قران و عترت برگزار مي شود شركت نمايد.(ازمون پاياني شامل دو سوال تشريحي و چهل سوال تستي است).
تبصره:زمان برگزاري آزمون كتبي سه شنبه 22/4/95 تعيين مي شود
مزاياي طرح برا شركت كنندگان:
1-صدور گواهي دفتر مطالعات اموزش نيروي انساني دانشگاه با عنوان آشنايي با تفسير سوره حديد بمدت 32 ساعت
براي شركت كنندگاني كه حداقل شصت درصد نمره آزمون را كسب كنند(نمره كمتراز60%امتيازي ندارد)
2-به رتبه هاي برتر مسابقه كارت هديه به تعداد و ميزاني كه از محل بودجه فرهنگي و اجتماعي و در شوراي فرهنگي واحد تصويب شود،اهداء خواهد شد.
توجه:
در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در خصوص گسترش فضاي حفظ قران در جامعه ،استادان و كاركنان شركت كننده اي كه قادر به حفظ كل سوره شوند ،پس از شركت در ازمون حفظ و اعلام نتايج مورد قدرداني مادي ومعنوي قرار خواهند گرفت.
تبصره1: ملاك شركت در مسابقه حفظ سوره ،حضوردر كارگاه و يا آزمون نيست وبه حافظان فقط جايزه تعلق مي گيرد.
تبصره2: ملاك داوري در حفظ سوره آيين نامه مسابقات سراسري قران وعترت دانشگاه است.
تبصره3: ازمون حفظ سوره حجرات در فاصله زماني 23 خرداد 95 برگزار مي شود.
مكان برگزاري: درايام ماه مبارك رمضان هرروز بعد از نمازجماعت ظهر وعصر درنماز خانه مركزي
منابع: فايل تفسير نور استاد قرائتي(بعنوان منبع اصلي براي آزمون) ( دانلـــــود فایل )

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران از فرم زیر استفاده نمایید .