آخرین مطالب

  • همه
  • آموزشی
  • معاونت آموزشی
  • معاونت اداری مالی
  • معاونت دانشجویی
  • معاونت ها
  • مناقصه ها و مزایده ها
آموزشی

قابل توجه پذیرفته شده گان سال های قبل دانشگاه آزاد واحد گچساران که جهت ثبت نام مراجعه ننموده اند

آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400

آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97/98

مناقصه ها و مزایده ها

استعلام

معاونت اداری مالی

تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی