ریاست

نام ونام خانوادگی : دکتر نصرالله آموزش
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی : دکتری
مرتبه علمی :
پست الکترونیکی :
تلفن تماس : 32333533-074