لینک کوتاه نوشته

قابل توجه پذیرفته شده گان سال های قبل دانشگاه آزاد واحد گچساران که جهت ثبت نام مراجعه ننموده اند

پذیرفته شده گان سال های قبل دانشگاه آزاد واحد گچساران که جهت ثبت نام مراجعه ننموده اند، می توانند مشخصات خود شامل نام و خانوادگی، کدملی و رشته پذیرفته شده را به واتس اپ آقای ضرابیان روابط عمومی دانشگاه ارسال نمایند تا مقدمات ثبت نام آنها در مهرماه سال 1400 فراهم شود.
09057036985