سیلابس دروس

001

صنایع شیمیایی

 

002

رشته حسابداری دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

003

آرایش ترمی دوره کارشناسی پیوسته رشته حسابداری

 

004

کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی-میکروبیولوژی

 

005

دروس ارایه شده ترم اول رشته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

006

سیلابس دروس کارشناسی ناپیوسته علمی- کاربردی حسابداری

 

007

سیلابس دروس ارشد فیزیولوژی ورزشی

 

008

دروس ارایه شده ترم اول رشته کارشناسی ارشد تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی)

 

009

 —

 

010

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک و سینیتیک

 

011

سرفصل دروس دکترای شیمی

 

012

 

013

مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

 

014

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم بهره وری

 

015

چارت درسی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مهندسی مالی

 

016

سرفصل دروس دوره کارشناسی مهندسی صنایع ورودی های 1391 و بعد از آن

 

017

چارت درسی کارشناسی پیوسته مامایی (ورودی 92 به بعد)

 

018

چارت درسی رشته پرستاری ورودی های قبل از 93

 

019

چارت درسی رشته پرستاری ورودی های 93 و بعد از آن

 

020

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ایمنی،بهداشت و محیط زیست (hse)

 

021

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

 

022

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش فرایند های جداسازی

 

023

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک و سینیتیک

 

024

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش حفاری

 

025

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری

 

026

سیلابس کارشناسی ارشدزمین شناسی گرایش زمین شناسی نفت

 

027

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت

 

028

سیلابس کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش بهره برداری

 

029

آرایش دروس کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

030

سیلابس دروس کارشناشی ارشد رشته مدیریت بازرگانی با شش گرایش

 

031

سیلابس دروس کارشناشی ارشد رشته مدیریت صنعتی با سه گرایش

 

032

آرایش ترمی دوره کارشناسی رشته حقوق

 

033

آرایش ترمی مقطع کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

034

 لیست دروس کارشناسی شیمی کاربردی

 

035

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی سخت افزار کامپیوتر

 

036

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر – نرم افزار

 

037

کارشناسی مهندسی نفت – گرایش بهره برداری از نفت

 

038

کارشناسی مهندسی نفت – حفاری و استخراج نفت

 

039

کارشناسی مهندسی نفت – مخازن هیدروکربوری

 

040

ارشد مهندسی سازه

 

041

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری( دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای)

 

042

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری( دارندگان دیپلم کار و دانش)

 

043

کاردانی پیوسته ساختمان – کارهای عمومی ساختمان ( دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای)

 

044

کاردانی پیوسته ساختمان – کارهای عمومی ساختمان ( دارندگان دیپلم کار و دانش)

 

045

عمران – اجرایی (دارندگان کاردانی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته های مرتبط و غیر مرتبط)

 

046

آرایش دروس کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران – عمران

 

047

کارشناسی ناپیوسته معماری (دارندگان کاردانی پیوسته و ناپیوسته کلیه رشته های مرتبط و غیر مرتبط)

 

048

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران