از سال 64-63 با   دانشجوی پرستاری تاسیس شد. با توجه به امکانات اولیه شامل یک فضای 400 مترمربعی که تبدیل به کلاس درس، کتابخانه و آزمایشگاه شده بود، در حال حاضر نیز  دانشجو دارد. از بین داوطلبین گروه آزمایشی علوم تجربی و از طریق آزمون سراسری، با داشتن شرایط تحصیلی، سلامت جسمی و روانی لازم طبق مقررات دانشجو می­پذیرد.

هدف این گروه تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز،  مهارت و کارآمدی، ایمان و تعهد، دلسوزی و مهربانی، اخلاق حرفه ای و برقراری ارتباطات موثر حرفه ای، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوانی با روشها و ابزارهای استاندارد، ارائه کنند. این دانشکده پرستارانی تربیت می­کند که متعهد به یادگیری خودراهبر بوده و در دوره خدمت مرتباً دانش و مهارتشان را در همه ابعاد به روز می­کنند. امید آن است دانش آموختگان این واحد در نقش مراقبتی و حمایتی بر اساس ضوایط و مقررات جاری، راهنماها و دستورالعمل­های مصوب، وظایف مربوطه را ایفا نمایند.
در حال حاضر گروه پرستاری این دانشکده با داشتن 5عضو هیئت علمی مجرب  (دارای 2 استادیار پرستاری و 3 مربی) با اندوخته علمی بالا خدمات آموزشی را به دانشجویان ارایه می­دهد